MATURITNÍ ZKOUŠKA
Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.
SPOLEČNÁ ČÁST MZ (státní)
Informace o společné části MZ najdete na www.novamaturita.cz.
 
PROFILOVÁ ČÁST MZ (školní) pro obor:
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM