Slavnost Tří králů
V pondělí 6. ledna 2014 měli naši žáci možnost slavit slavnost Tří králů společně na mši svaté. Poté celé dopoledne probíhala na naší škole tříkrálová sbírka na Charitu a s ní spojené svěcení a žehnání tříd.
.....více zde.