Duchovní den
Ve středu 19. března 2014 se v naší škole konal poprvé duchovní den. Akce se účastnili všichni žáci a byla rozdělena na dvě části. Jedna se odehrávala v kostele Sv. Rodiny, kde žáci nejprve vyslechli přednášku o prostoru a symbolice kostela a o průběhu mše, a poté následovala komentovaná mše svatá, kterou hudebně doprovázeli sami žáci. Tato část byla zaměřena na pochopení průběhu a hodnot mše. Poté si žáci ještě vyslechli přednášku o historii Kongregace Milosrdných sester III. řádu svatého Františka Pod ochranou Svaté Rodiny, která je zřizovatelem naší školy, a především se dozvěděli zajímavosti o založení a historii kláštera, kostela a školy.
V druhé části programu se žáci účastnili přednášek a besed se zajímavými hosty. Všichni mohli přijít na besedu se sestřičkami z našeho kláštera a vyslechnout si jejich osobní svědectví, proč se rozhodly pro duchovní povolání. Školu navštívil také otec Quirín (Ján Barník), který spolupracuje s komunitou Cenacolo (pomoc drogově závislým s jejich opětovným začleněním do běžného života a pomoc v misijních a dětských domovech) a přivedl s sebou i několik členů komunity, aby se s žáky podělili o svůj životní příběh. Pro 3. a 4. ročník přednášela paní Jana Siebrová o domácím hospici a pro 1. a 2. ročník paní Mgr. Veronika Kollárová, DiS. – koordinátorka dobrovolnictví Diecézní charity Brno – o projektech charity, adopci na dálku a dobrovolnické činnosti v ČR a v zahraničí. Program byl sice hodně obsáhlý a náročný, ale především velmi zajímavý a každý si z něj odnesl nové poznatky a snad i pochopení různých životních cest a rozhodnutí. Doufáme, že se duchovní dny stanou na naší škole tradicí.