Maturity 2014 Květen 2014
Závěrečné zkoušky žáků čtvrtého ročníku naší školy byly zahájeny už na konci dubna, kdy žáci dvou tříd oboru Zdravotnický asistent skládali v nemocnici praktickou maturitní zkoušku z ošetřování nemocných. Na začátku května pak společně s žáky oboru Zdravotnické lyceum absolvovali státní písemnou maturitní zkoušku z matematiky, anglického a českého jazyka. Celý tento náročný měsíc pro ně vyvrcholil ústní maturitní zkouškou, která pro žáky oboru Zdravotnický asistent začala už v pátek 16. května. Od pondělí 19. května 2014 byly zahájeny také obhajoby maturitních prací žáků oboru Zdravotnické lyceum a po jejich úspěšném vykonání ještě tyto žáky čekalo složení ústní maturitní zkoušky. Jejich snažení bylo slavnostně ukončeno v pondělí 26. května. Všem úspěšným maturantům gratulujeme! Maturitní vysvědčení a slavnostní rozloučení s žáky 4. ročníku se konalo v pátek 30. května 2014 v kostele Sv. Rodiny.

1