Kurz pro animátory 21.5.2014
Již tradičně proběhl i tento školní rok na naší škole kurz pro animátory. Zájemci z řad žáků 1. a 2. ročníku se během dubna čtyřikrát sešli s vedoucí SVČ a společně zkoušeli zadávat seznamovací, kontaktní a pohybové hry. Každý také vymyslel, sepsal a především představil ostatním vlastní hru. Společně naplánovali a zorganizovali oblíbenou školní akci 'misijní svačinka', jejíž výtěžek je vždy věnován na projekt adopce na dálku. Na poslední schůzce se žáci také seznámili s koncepcí působení animátorů na naší škole a s pravidly a požadavky pro sestavení kvalitního programu adaptačního kurzu. Školení pro animátory bylo zakončeno jednodenním kurzem s psychologem Petrem Vaňkem ve středu 21. května 2014 v Salesiánském středisku mládeže v Brně v Žabovřeskách. Uvedený den se mimořádně vydařilo počasí, proto bylo možné většinu programu realizovat na venkovním hřišti a celý kurz proběhl v příjemné a veselé náladě. Žáci se zde dozvěděli nové informace o působení a práci animátorů v kolektivu, vyzkoušeli si zadávat a realizovat různé hry, objektivně hodnotit práci ostatních a učit se z ní. Během dne byly také sestaveny týmy pro přípravu a realizaci programů jednotlivých adaptačních kurzů 1. ročníku v následujícím školním roce. Věříme, že našim žáků přinesl kurz nové vědomosti a zkušenosti, které využijí při školních i jiných akcích.