Závěrečná zkouška oboru Ošetřovatel Červen 2014
Závěrečná zkouška třetího ročníku oboru Ošetřovatel měla několik částí. Nejprve museli všichni žáci již v pondělí 2. června napsat písemnou práci. Ve středu a čtvrtek je pak čekala praktická zkouška z odborného výcviku na oddělení v nemocnici. Žáci si vylosovali pokoje nemocných, od předávající služby museli získat informace o nemocných a u tří nemocných provést základní ošetřovatelskou péči. Vše museli zapsat do hlášení a to řádně předat odborné komisi. Poté je čekala ještě práce s dokumentací a obhajoba svých výkonů. Poslední část zkoušky byla ústní a žáci ji vykonali ve čtvrtek 12. června. Všem úspěšným absolventům oboru Ošetřovatel byl předán výuční list v kostele Sv. Rodiny následující čtvrtek 19. června 2014. Gratulujeme!