Pouť učitelů 25 a 26. srpna 2014
Letošní školní rok zahájili učitelé dvoudenní poutí na Svatý Hostýn. Pouť měla tentokrát i pracovní náplň, věnovali jsme se tvorbě nové koncepce školy. Nádherné prostředí nás inspirovalo k práci a jistě se to projeví na výsledcích školy. Pobyt jsme zahájili mší svatou v kapli poutního domu s otcem Markem Dundou. Na koncepci jsme pracovali ve skupinách, každá skupina měla možnost představit své nápady kolegům a všichni jsme hlasovali, co je potřeba udělat či změnit už tento školní rok. Večer jsme si zpříjemnili procházkou po trase křížové cesty se zastaveními od architekta Dušana Jurkoviče. Další den jsme opět pracovali ve skupinách i všichni společně na koncepci školy a pobyt jsme ukončili prohlídkou baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

1