Zahájení školního roku 1. září 2014
Školní rok jsme zahájili 1. září 2014 mší svatou. Hlavní pozornost zde byla věnována žákům prvního ročníku, kteří byli po mši jmenovitě představeni a přivítáni panem ředitelem. Všem žákům a učitelům přejeme úspěšný nový školní rok!

1