Biologická olympiáda - 1. kolo 16. září 2014
Dne 16. září 2014 proběhlo na naší škole první kolo biologické olympiády, tzv. poznávačka. Na stolech byly v příslušné učebně vystaveny exponáty rostlin, hub a živočichů označené čísly. Úkolem žáků bylo správně exponáty pojmenovat na úrovni binomické nomenklatury. Exponátů bylo třicet, více jak třetinu představovaly živé přírodniny. Do dalšího kola olympiády postoupili žáci, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů. Jsou to tito žáci: Štěpničková (1. ZL), Slaná (3. ZL), Holubíková (1. ZL), Mácha (1. ZL), Janoušková (1. ZL) a Šplouchalová (3. ZL).