Soutěž Bible a my 2014-10-23
23. 10. 2014 proběhlo na naší škole školní kolo 22. ročníku soutěže „Bible a my“. Do soutěže se zapojili žáci všech ročníků z oborů Ošetřovatel, Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum. Po úvodním slovu pana ředitele Mgr. Davida Kasana následovala společná modlitba a požehnání školního kaplana P. Quirína.
Zde jsou vítězové:
1. místo: Lenka Vonešová (1.ZL) – 30,5 bodů
2. místo: Kateřina Pilerová (4.ZL) – 30 bodů
3. místo: Ladislav Kobeda (4.ZL) – 29 bodů
Náhradníci: Zdislava Sychrová (3.ZL) – 28 bodů, Karel Bačík (1.BZA) – 27 bodů, Marie Pikartová (4.AZA) – 27 bodů, Eliška Slaná (3.ZL) – 27 bodů, David Sýkora (4.AZA) – 27 bodů, Věra Buchtová (4.BZA) – 25,5 bodů a Veronika Košová (4.BZA) – 24,5 bodů.
Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme. Výše jmenovaní postupují do okresního kola (kategorie IV.) s tématem „Listy apoštola Pavla (mimo listy Židům a Římanům)“.

V okresním kole dosáhli naši žáci také pěkných úspěchů. Lenka Vonešová se umístila na 3. místě, Zdislava Sychrová na 4. místě a Karel Bačík na 7. místě. Blahopřejeme.