Setkání u kříže SDM 2. prosince 2014
Dne 2. 12. 2014 během 7. vyučovací hodiny proběhlo v kostele Svaté Rodiny setkání u kříže Světových dnů mládeže (SDM), který před 30-ti lety daroval sv. Jan Pavel II. mladým lidem.
Všechny shromážděné přivítala školní schola hymnou SDM. Poté se promítal dokument o historii putování kříže světem, včetně hlubokých svědectví mladých lidí o tom, co kříž znamená pro jejich život.
Setkání doprovázely myšlenky sv. Jana Pavla II. a současného římského biskupa Františka. Program zakončila společná modlitba za požehnání pro nadcházející SDM v Krakově v létě r. 2016.