Vánoční besídka 19. prosince 2014
Poslední den před vánočními prázdninami byl pro všechny žáky i učitele zpestřen společným programem školní vánoční besídky. V kostele měli žáci 1. ročníku možnost účastnit se přednášky Poselství křesťanských Vánoc, kde se z výkladu i z pěkné prezentace dozvěděli informace o adventu, jeho tradicích, Vánocích a jejich významu. Ostatní žáci se pak dozvěděli podrobnosti o mnoha brněnských betlémech. Zajímavý program čekal na žáky také v tělocvičně školy. Naši nadšení herci ze souboru TY-VÍŠ-KDO si tentokrát připravili činohru Ze života hmyzu na motivy divadelního představení od bratří Čapků. Diváci mohli své každodenní starosti porovnat s tím, co prožívají a řeší motýli, chrobáci, cvrčci, mravenci a další hmyz. Divadlo bylo vtipné i vážné, k zamyšlení i k pobavení. A především mělo velký úspěch a ohlas. Po společném programu měla každá třída svoji vlastní besídku, některé třídy vyrazily i na vánoční trhy.