Na den žákem střední školy 11. února 2015
Již druhý školní rok měli žáci devátých ročníků základních škol možnost přihlásit se na akci „Na den žákem střední školy“ a prožít jeden den v naší škole, účastnit se vyučování a vyzkoušet si různé praktické dovednosti ze zdravotnické praxe. Ve středu 11. února 2015 se u nás ve škole sešlo 40 zájemců o studium zdravotnických oborů. Během dopoledního programu měli možnost vyzkoušet si první pomoc v různých situacích, základní ošetřovatelské postupy, byla pro ně připravena hodina chemie s pokusy, které předváděli žáci třetího ročníku, a absolvovali hodinu somatologie. Od účastníků akce jsme zaznamenali velmi pozitivní reakce a my se těšíme na nové studenty.