Naše škola je zapojena do projektů:

Projekt Personální podpora a rozvoj žáků a pedagogů CSZŠ (reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007088) podporuje další vzdělávání a spolupráci pedagogických pracovníků a individuální přístup k žákům. Projekt je realizován naší školou v období září 2017 – srpen 2019.


Projekt Jazykové vzdělávání pro odbornou veřejnost v medicíně (reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0088) je zaměřen na tvorbu a pilotáž modulů výuky cizích jazyků (angličtiny a němčiny) pro pracovníky ve zdravotnictví. Projekt je realizován naší školou v období září 2013 - listopad 2014.
    Přihláška   


Věda do škol a školáci do vědy:
Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání Projekt je realizován v období 1.8.2014-30.6.2015 (reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0044).
Naše škola je partnerem v projektech EU:

  Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách. Projekt je naplánován na období únor 2010 – červen 2012 pod označením CZ.1.07/1.1.02/02.0074


  Cílem projektu je inovace výuky žáků SZŠ vytvořením systému podpory výuky využívající ICT a moderní aplikace při zpracování medicínských obrazových informací. (Projekt reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0028)


Nadregionální síť


 Ošetřovatelství


Dále jsme se účastnili projektů:

  Spolupracujeme s organizací Moravskoslezský kruh.V letech 2012 – 2014 se škola účastnila projektu EU peníze středním školám.
Výstupem projektu bylo zkvalitnění výuky prostřednictvím kurzů pro učitele cizích jazyků (celkem 9 metodických kurzů a 1 kurzu v zahraničí), absolvování odborných stáží učitelů v zahraničí (celkem dvě odborné vyučující v rakouském Mistelbachu a dvě odborné vyučující v italském Milanu), vytvoření vzdělávacích materiálů – tzv. DUMů v celkovém počtu 240 ks, které jsou k dispozici na nově vytvořeném elektronickém výukovém prostředí na webových stránkách naší školy, skupinové výuky matematiky (rozdělení třídy na menší studijní skupinky a dosažení větší individualizace výuky v dané třídě) a zlepšování vzájemné spolupráce učitelů pomocí pětidenního soustředění.