Spolupráce se zdravotnickými zařízeními

 
Zdravotnické školství nemůže fungovat bez těsné spolupráce se zdravotnickými zařízeními, které poskytují základnu pro odbornou praxi. Bez úzké návaznosti na praxi, bez využívání bohatých zkušeností, dovedností a vědomostí řady zdravotnických pracovníků nelze vychovávat a vzdělávat naše žáky.
 
 
 
 
 
 
 
 


Zařízení s celoroční smlouvou pro všechny obory na Církevní střední zdravotnické škole s.r.o., kde naši žáci absolvují odbornou praxi:
 
 
I touto cestou si škola dovoluje poděkovat všem zdravotníkům za jejich trpělivost a vstřícnost, se kterou přistupují k našim žákům. Bez jejich pomoci by škola nikdy nemohla zvládnout náročný úkol, kterým je výchova kvalitního zdravotnického pracovníka.