Školní metodik prevence Mgr. Blanka Petříková konzultační hodiny: čt 10.00- 11.30 uč. 406

Náplň školního metodika prevence

 1. Metodická a informační činnost v oblasti:
  • záškoláctví
  • užívání návykových drog, kouření
  • šikana
  • vandalismus
  • těžká sociální situace v rodině
 2. Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy
 3. Specifické oblasti:
  • řešení konfliktních situací žák – učitel, žák - žák