Adaptační kurzy září 2015 září 2015
Letos poprvé jsme se rozhodli uskutečnit „adapťáky“ pro 1. Ročníky v Kaprálově mlýně nedaleko Ochozu u Brna, což se nám velmi osvědčilo. Kaprálův mlýn je jednak střediskem ekologické výchovy, připravující výchovné programy pro školy, dále skautskou základnou (nedávno se stal jednou ze světových základen SCENES) a v neposlední řadě modelovým domem, určeným ke sledování účinnosti ekotechnologií ve skutečném provozu. Objekt má vynikající zázemí pro programy v přírodě - táborový oheň pod hvězdnatým nebem, dvě zastřešené venkovní učebny, pomůcky pro slaňování z nedaleké Bajerovy skály nebo pro sestup do jeskyní, kopce s chráněnými bylinami a vzácným ekosystémem. Cílem adaptačního kurzu nebylo jen seznámení spolužáků, ale především nastartování procesů důležitých pro fungování zdravého třídního kolektivu. Během rozličných sociálně-psychologických, kreativních i zážitkových aktivit se studenti učili blíže poznat své nové spolužáky, lépe si vzájemně rozumět a vycházet spolu, hledat společná řešení a spolupracovat. Třídenní kurz dává studentům velkou výhodu do začátku zvládání nároků nové školy a utváří prostor pro snadnou navazující práci na fungování skupiny. I když počasí nás trochu škádlilo a občas slunce střídal déšť, nikomu to nevadilo. Úžasnou atmosféru jsme zažili při večerní vycházce s baterkami do nedaleké jeskyně Pekárna, kde byly místními lektory za kouzelného osvětlení papírovými lucerničkami připraveny úkoly sloužící k zamyšlení a duševnímu obohacení. Rovněž druhý večer s kasinem a hazardními hrami (samozřejmě s papírovými penězi) v nejrůznějších převlecích byl nezapomenutelný. V závěru večera se „dražily“ poukázky na nejrůznější služby, které studenti nabízeli svým spolužákům (např. pozvání na zmrzlinový pohár, vypracovávání domácích úkolů apod., fantasii se meze nekladly). Třetího dne se někteří odvážlivci vydali s baterkou, v přilbě a ochranném oděvu proplazit se na dno jeskyně Netopýrka a podívat se na podzemní tok Říčky. Ostatní se vydali slaňovat z blízké Bajerovy skály. O kvalitní a chutnou výživu se nám postarala moderně vybavená kuchyně nabízející i biopotraviny a místní produkty. Po poledni jsme se všichni opět vrátili se do všedních dnů.
AZA BZA ZL OS