Prevence přenosu infekční žloutenky - informace pro rodiče


Vážení rodiče,

v průběhu letních měsíců roku 2016 došlo v Jihomoravském kraji k epidemickému výskytu infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A). Nejvíce případů je v současné době v městě Brně a jeho nejbližším okolí, u osob ve věkové skupině 20 -44 let. Navzdory veškerým opatřením nelze zcela vyloučit další šíření nákazy, včetně možnosti šíření ve školních kolektivech. Je tedy nezbytně nutné dodržovat tyto základní zásady prevence, a to především důslednou hygienu rukou:
  • mytí rukou teplou vodou a mýdlem - po každém použití WC, před každou konzumací jídla, po návratu z venkovního prostředí, po použití hromadné dopravy apod.,
  • zcela nevhodné je pití z jedné lahve (otírání hrdla lahve rukou), společné ukusování svačin, sdílení cigaret,
  • pro případ, kdy nelze ruce pořádně umýt, být vybaven pohotovostním balením dezinfekčního gelu na ruce nebo jednorázovými dezinfekčními ubrousky. 
Jako další vhodné preventivní opatření doporučuje KHS očkování proti hepatitidě typu A. Žáci byli o těchto preventivních opatřeních poučeni a Vás žádáme o součinnost. Děkujeme za pochopení.