Maturitní zkouška - podzim 2017 - přihlášky

Přihlášky k maturitním zkouškám v podzimním termínu je nutné odevzdat v době
do 20. 6. 2017 třídním učitelům nebo zástupkyni školy.

  • písemné zkoušky společné části MZ se konají 4. – 8. 9. 2017 (přesný harmonogram bude zveřejněn do 15. 8. 2017)
  • praktická MZ se koná 7. 9. 2017
  • ústní zkoušky včetně obhajob mat. práce 4 ZL se konají 11. 9. 2017
  • ústní zkoušky 4 ZA se konají 12. 9. 2017
  • do 5. 7. 2017 dostanou žáci výpis z přihlášky, jehož převzetí musí stvrdit podpisem do příslušného protokolu
  • od 2. 8. 2017 se mohou žáci registrovat do výsledkového portálu žáka pro zasílání maturitních dokumentů e-mailem (autentizační kód pro registraci je uveden na výpisu z přihlášky)