Vedení školy
Ředitel:
Mgr. David Kasan (BIO)
 kasangrohova.cz
Zástupce ředitele školy:
Mgr. Helena Dohnálková (OSN)
 dohnalkovagrohova.cz
Zástupce ředitele pro praktické vyučování:
Mgr. Markéta Maštalířová (OSN, OP, PK)
 mastalirovagrohova.cz

Duchovní
 P. Mgr. Quirín Ján Barník O.Praem.  quiringrohova.cz
 
Pedagogové interní:
 Mgr. Darina Boukalová (AJ)  boukalovagrohova.cz
 Mgr. Hana Bušová (FYZ, SFYZ, ICT, MAT)  busovagrohova.cz
 RNDr. Jana Cigánková (Mat, Ch)  cigankovagrohova.cz
 Bc. Marcela Čižmárová (OSN, OSE,VKKO)  cizmarovagrohova.cz
 Mgr. Hana Gottwaldová (PK, OSE, OSN, ZOSE, VZ)  gottwaldovagrohova.cz
 Mgr. Alena Habrová (AJ)  habrovagrohova.cz
 Mgr. Magda Hulmanová (PP, OSE, OSN)  hulmanovagrohova.cz
 Mgr. Kateřina Janíčková (TV, BIO)  janickovagrohova.cz
 Mgr. et Bc. Martina Terezie Kalábová  (OSN, PK, OP)  kalabovagrohova.cz
 Mgr. Anna Kotvrdová (OSN, SOM, PK)  kotvrdovagrohova.cz
 Mgr. Drahomíra Koudelková (OSN, OSE, PK, VKK)  koudelkovagrohova.cz
 Mgr. Jana Marounková (ZEH, VKK, OSN, OSE)  marounkovagrohova.cz
 Bc. Markéta Matoušková, (ZEH,OSE,OSN,OV )  matouskovagrohova.cz
 Mgr. Lenka Němcová (DEJ, CJL)  nemcovagrohova.cz
 Mgr. Jana Neužilová (AJ)  neuzilovagrohova.cz
 Mgr. Martin Novák (DEJ, ZEM, OR, EV)  novakgrohova.cz
 PhDr. Irena Nováková (CJL, ZT, LAT)  novakovagrohova.cz
 Mgr. Andrea Odstrčilíková (CHE, BIO, KN)  odstrcilikovagrohova.cz
 Mgr. Lenka Opletalová (OSN)  opletalovagrohova.cz
 Mgr. Dagmar Pařenicová (ZPA, OSN, OP,ZN,PS)  parenicovagrohova.cz
 Mgr. Blanka Petříková (OSE, OV, SAK)  petrikovagrohova.cz
 Ludmila Staňková (OSN, OSE, PP)  stankovagrohova.cz
 Mgr. Marie Střechová (CJL, ON, SON)  strechovagrohova.cz
 Mgr. Petra Sucháčková (MAT, TV)  suchackovagrohova.cz
 Mgr. Hana Antonie Svobodová (SOM, ZEH, OP, OV)  svobodovagrohova.cz
 Mgr. Markéta Šikulová (TV, ON)  sikulovagrohova.cz
 PaedDr. Helena Šulerová (BIO, FJ)  sulerovagrohova.cz
 Mgr. Markéta Švecová (SOM, KPD, OSN, PK, SPS)  svecovagrohova.cz
 Mgr. Adam Vaňhara (DEJ, ICT)  vanharagrohova.cz
 Ing. Irena Vinklerová (AJ, EKO)  vinklerovagrohova.cz
 Bc. et Bc. Lenka Vlčková (OSE, OSN)  vlckovagrohova.cz
 
Pedagogové externí:
 
 Mgr. Zlata Keprtová (AJ, ZT)  keprtovagrohova.cz
 Mgr. Marcela Kobylková  (PP,OSN)  kobylkovagrohova.cz
 Ing. Pavel Kolář CSc. (KN)  ing.kolargmail.com
 Lucie Kuczynská, (KN)  kuczynskagrohova.cz
 Mgr. Ludmila Palečková (ICT)
 paleckovagrohova.cz
 Mgr. Michaela Paterová (SOM, OSE, OSN)  paterovagrohova.cz
 Mgr. Klára Ročková (TV)  rockovagrohova.cz
 Bc. Veronika Soldánová (AJ)
 soldanovagrohova.cz
 Ing. Stanislav Synek (ICT)  synekgrohova.cz
 RNDr. Libuše Šubrtová (FYZ)
 subrtovagrohova.cz
 Mgr. Martina Valová (KN)  valovagrohova.cz
 Ing. Jana Vašíčková (CHE, SAK)  vasickovagrohova.cz
 Mgr. Dagmar Wieckova (NJ)  wieckovagrohova.cz