Školská rada:

 

   Mgr. Martin Novák - předseda
 
   S. M. Antonie Říhová
 
   Janna Ivancenco

       Základní dokumenty:

         Jednací řád
         Volební řád
         Zřizovací listina