Milí přátelé školy,
 
děkujeme všem, kterým osud této školy není lhostejný a kteří nám chtějí pomoci zlepšit podmínky a možnosti poskytované žákům školy. Na realizaci nových projektů ani na výrazné zkvalitnění materiálního vybavení výuky nemá škola dostatečné prostředky a nemůže je očekávat ani ze strany státních institucí. Proto si dovolujeme mezi jinými oslovit i vás, kdo čtete tyto řádky s prosbou o jakoukoli pravidelnou či nepravidelnou materiální nebo finanční pomoc.
 
Předem děkujeme za Vaše dary, které můžete zaslat na účet školy
č. 35-4784430217/0100.