Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro studijní obory
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM,
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Kritéria přijímacího řízení - ZDE
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnické lyceum:
11.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnický asistent: 4.

VÝSLEDKY PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ JSOU K DISPOZICI ZDE.