Přijímací řízení ve školním roce 2018–2019 pro studijní obory
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM,
OŠETŘOVATEL.

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Kritéria přijímacího řízení - ZDE
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnické lyceum: 2.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Ošetřovatel: 7.

VÝSLEDKY I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Zdravotnické lyceum
Ošetřovatel