Přijímací řízení ve školním roce 2018–2019 pro studijní obory
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM,
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT,
OŠETŘOVATEL.

Kritéria přijímacího řízení - ZDE
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnické lyceum: 30.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnický asistent: 60.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Ošetřovatel: 25.