Přijímací řízení ve školním roce 2018–2019 pro studijní obory
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM,
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT,
OŠETŘOVATEL.

Kritéria přijímacího řízení - ZDE
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnické lyceum: 30.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Zdravotnický asistent: 60.
Počet přijímaných uchazečů pro obor Ošetřovatel: 25.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení rodiče a milí žáci, výsledky prvního kola přijímacího řízení budou zveřejněny z důvodu novelizace školského zákona do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Centrum (CZVV, Cermat) zveřejnilo na svých stránkách termín zpřístupnění hodnocení na 27. 4. 2018. Škola má povinnost zveřejnit pořadí uchazečů nejpozději do 2. května 2018.

Budeme se snažit tento termín co nejvíce zkrátit a zpřístupnit Vám tak výsledky přijímacího řízení,
jak nejdříve to bude možné.