Studijní obory
 
53–41-M/01
- čtyřletý maturitní obor připravující žáky k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči.
Absolvent se uplatní ve všech typech zdravotnických zařízení.
 
78–42-M/04
- čtyřletý maturitní obor, který připravuje žáky ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách v oborech lékařských, zdravotnických, sociálních apod.
 
53–41-H/01
 – tříletý učební obor, který připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků poskytujících základní ošetřovatelskou péči.
 
   ŠVP pro jednotlivé obory - vzdělávací programy naší školy