Ošetřovatel
 
53–41-H/01
 
– tříletý učební obor, který připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků poskytujících základní ošetřovatelskou péči.