Zdravotnický asistent
 
53–41-M/01
 
- čtyřletý maturitní obor připravující žáky k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči.
Absolvent se uplatní ve všech typech zdravotnických zařízení.
 
ŠVP ZA