Charitativní a sociální činnost školy

 

 Účast na charitativních sbírkách:
Světluška
Brněnská cihla
Píšťalka
Sluníčkový den
Projekt šance
 
Spolupráce s:

         Ústavem pro tělesně postiženou mláděž (Brno, Kociánka),
      Městskou charitou Brno,
      dobrovolnickým centrem Motýlek (při FDN Brno, Černopolní).
 
Osobní asistence tělesně postiženým při Svazu invalidů v Brně