První pomoc  
 Ve školním roce 2008/09 jsme 14. 1. 2009 realizovali interaktivní program první pomoci na ZŠ J.A. Komenského, Náměstí Republiky, Brno (Husovice).

Program připravili a uskutečnili tito žáci:
Tomeček Dominik, Ševečková Martina, Konečná Andrea, Konieczny Jan, Kopčík   Lukáš, Bača Jakub a Piše Jakub pod vedením odborné učitelky Ludmily Staňkové.
Celý program proběhl dvakrát. Proškoleny byly 2 osmé a 2 deváté třídy.
Součástí školení byly modelové situace (tepenné krvácení při přípravě večeře, aspirace, zástava dechu a srdeční činnosti při snídani v domově důchodců,  přepadení s vbodnutím nože do hrudníku – pneumotorax) předvedené našimi žáky. Praktické procvičování žáků ZŠ proběhlo ve skupinách u těchto stanovišť – kardiopulmonální resuscitace u novorozence a dospělého, přikládání šátkových a obinadlových obvazů, přikládání dlah, uložení zraněného do stabilizované polohy, naložení zraněného na nosítka a přenesení do bezpečí.
Žáci ZŠ se aktivně do programu zapojovali, včetně místních vyučujících. Vedení školy projevilo zájem o další spolupráci.