Sociální program Církevní střední zdravotnické školy s.r.o. ve školním roce 2008/09

 
V rámci tohoto programu jsou studenti vedeni k přemýšlení o potřebách nemocných a postižených a o možných způsobech pomoci těmto lidem, napomoci tomuto cítění mají následující aktivity:

Spolupráce se Sluníčkem (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí)

- pomoc při zahájení výstavy betlémů v centru (hraní a zpívání koled),
- adventní koncert (nácvik písniček s klienty Zvonečku pod vedením našich studentek a poté vystoupení na adventním koncertu),
- pravidelné návštěvy studentek v centru každé pondělí.
 
Spolupráce s Kociánkou

Spolupráce s Charitou a svazem invalidů
-          asistence nemohoucím v nemocnici v rodinách,
-          výroba a roznášení malých dárečků a přání k Vánocům a Velikonocům v místní nemocnici,
-          účast na Tříkrálové sbírce
 
Zapojení do celostátních dobročinných nadací
- naše škola se již tradičně připojuje k takzvaným „Srdíčkovým
  dnům“ pořádaným hnutím Život dětem.  Studenti ve dvou termínech
   vybrali pro tuto nadaci 40 698,- Kč.