Ze života školy  
 
Církevní střední zdravotnická škola je otevřena všem žákům bez rozdílu vyznání, tj. žákům těch rodičů, kteří chtějí stavět budoucnost svých dětí na základních morálních hodnotách.
 
Jednou z priorit školy je úzká spolupráce s rodiči. Pro její realizaci
škola zajistila či připravuje:
 • pravidelné rodičovské schůzky,
 • dny otevřených dveří,
 • akce přístupné veřejnosti – zahájení školního roku, stužkování, slavnostní předávání maturitního vysvědčení absolventům 4. ročníku,
 • informace na webových stránkách školy,
 • spolupráci rodičů a třídních učitelů, případně vychovatelů z internátu na výchově žáků.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Mimoškolní či zájmové aktivity

 

Pro budování přátelského ovzduší školy je potřebný rozvoj mimoškolních a zájmových aktivit, které jsou i ideální formou prevence sociálně-patologických jevů. Z těchto důvodů budou priority školy v této oblasti směřovat k naplnění:
 • široké nabídky zájmových kroužků,
 • nabídky dalších volnočasových aktivit,
 • organizování poznávacích seminářů, lyžařských a cykloturistických kurzů,
 • organizování výletů, exkurzí,
 • návštěvy koncertů, divadelních a filmových představení,
 • exkurze po historických památkách hlavního města Prahy,
 • účast na přehlídce zájmové umělecké činnosti církevních škol v Odrách,
 • exkurze 4. ročníků na zdravotnickém veletrhu HOSPIMedica,
 • případě uvolnění vhodných prostor i vytvoření školního klubu či centra volného času.