Poslání Církevní střední zdravotnické školy 

Základním cílem a posláním školy jsou lidé k plnohodnotné přípravě trpícího člověka. Příprava nejen po stránce odborné, ale hlavně lidské. Protože se většinou utrpení neváží pouze na stránku, ale často i na duševní a duchovní, je a bude se snažit připravit školy budoucího zdravotnického personálu na všechny oblasti lidského utrpení. „Vy máte poslání nést k lůžku nemocného lásku, nemyslím, že léky mnoho prospějí. Neste Boha k nemocným, to bude účinnější než jakákoli jiná léčba.“ (Páter Pio)

historie

pedagogický sbor

školská rada

Koncepce školy 

ze života školy

projekty

zvonění

Dokumenty