Středisko volného času

Středisko volného času si klade za cíl poskytovat prostor pro společenský život a zájmovou činnost jak žákům naší školy, tak i externím žákům a studentům jiných středních, vyšších odborných a vysokých škol v jejich volném čase.
Středisko chce také pomáhat mladým lidem na cestě k sebepoznání, seberealizaci a nalezení jejich duchovního rozměru.

Jak se přihlásit
Letošní kroužky
Dokumenty SVČ
Kurzy