Volby do školské rady se konají ve středu 4. 10. 2017 v budově CSZŠ s.r.o., Grohova 14/16, učebna č. 405 (4.patro) v době:
9. 30 - 10.00 hod.
12.00 - 13.00 hod.

Volby se uskuteční tajným hlasováním.
Listina kandidátů je zveřejněna dnem 21. 9. 2017 v přízemí školy a na webových stránkách školy.

Hlasovací lístky budou k dispozici v den konání voleb ve volební místnosti.
Zletilí­ žáci a rodiče nezletilých žáků volí 1 kandidáta z řad plnoletých žáků.

Listina kandidátů za žáky je dostupná zde...